ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Natuur/EHSNED2013 (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online map viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In het Natuurnetwerk Nederland liggen: - bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; - gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; - landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; - ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee; - alle Natura 2000-gebieden. (Bron: Rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland)

All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF

Layers: Description:

Copyright Text: Ministerie van Economische Zaken

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Child Resources:   Info

Supported Operations:   Query   QueryDomains